Terminale zorg

Terminale zorg

Terminale zorg is de zorg aan zieken die in de terminale fase (de eindfase van hun ziekte) zijn, leidend tot de dood.