Ter beschikking stellen van de wetenschap

Iemand die zijn lichaam ter beschikking stelt van de wetenschap wil dat zijn lichaam na overlijden geschonken wordt aan een anatomisch instituut, verbonden aan de medische faculteit van een universiteit, ten dienste van het medisch wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.