Palliatieve zorg

Palliatief betekent 'verzachtend'. Men spreekt van een palliatieve behandeling als genezing niet meer mogelijk is en de behandeling gericht is op de verlichting van klachten en/of symptomen. Een palliatieve fase van een ziekte hoeft niet per definitie kort te zijn, maar kan ook jaren duren. Pas als iemand in de allerlaatste fase van de ziekte is, spreekt men van de terminale fase en van terminale zorg. Zie ook www.palliatievezorg.nl

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE