Post mortem-fotografie

Foto's van overledenen. 'Post mortem' is Latijns voor 'na de dood'. In de negentiende eeuw was dit een vrij normaal gebruik. Nabestaanden bewaarden ze vaak als een kostbaar aandenken. In onze tijd worden vooral doodgeboren baby's gefotografeerd, het enige portret dat de ouders hebben van hun kind.

Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn