NODO-procedure

In het geval van onverklaard overlijden van minderjarigen zal altijd een uitgebreid nader onderzoek volgen, de zogenaamde nader onderzoek naar de doodsoorzaak (NODO-procedure).