Naturaverzekering

Bij een naturaverzekering wordt geen geld uitgekeerd, zoals bij een sommenverzekering, maar wordt de uitvaart geregeld.