Steun van anderen

Steun van mensen uit de omgeving

Niemand hoeft er alleen voor te staan. Het is goed om gevoelens te uiten en met iemand te delen. Het kan tevens een manier zijn om gedachten en gevoelens te ordenen.

BELANGRIJK OM TE WETEN

Omgeving kan steun geven bij rouw

In lotgenotengroepen kunnen mensen elkaar steunen

De omgeving

De omgeving van een rouwende is er sneller aan toe dat het ‘gewone’ leven weer opgepakt wordt dan de rouwende zelf. Het is vaak zwaar iemand langdurig verdrietig te zien. Sommigen kunnen zich niet voorstellen hoezeer het leven ontwricht kan worden door een overlijden. Vaak wordt door de omgeving gedacht dat de ergste ellende na een paar weken of maanden wel voorbij is. Dit is een misvatting.

De omgeving kan veel voor de rouwende betekenen. Wat precies is van persoon tot persoon verschillend. In het begin kan praktische hulp worden aangeboden (koken, boodschappen en op de kinderen passen). Gewoon vragen waaraan de nabestaande behoefte heeft en vragen hoe uzelf hierbij kunt helpen (in praktische én emotionele zin) is een vaak vergeten optie. Op lange termijn betekent begrip tonen voor de emoties en (herhaaldelijk) een luisterend oor bieden grote steun voor de rouwende. Laten merken dat u de verjaardag en/of sterfdag van de overledene niet vergeet kan ook een positieve uitwerking hebben. Wat de omgeving vooral niet moet doen is gevoelens afdoen als ‘overdreven’, ongevraagde adviezen geven (‘Je moet nu maar weer eens mee naar onze bridgeavond’) en vaststellen dat het allemaal te lang duurt.

Lotgenoten

Als er in eigen kring geen personen zijn met wie te allen tijde ervaringen kunnen worden uitgewisseld, kan contact gezocht worden met zogenaamde lotgenotengroepen: groepen mensen die hetzelfde hebben doorgemaakt. Er zijn vele soorten lotgenotengroepen (bijvoorbeeld voor mensen die een kind hebben verloren of voor nabestaanden van mensen die door zelfdoding zijn overleden).

De gesprekken met lotgenoten worden vaak als heel positief ervaren. Lotgenoten zitten in dezelfde situatie en zijn overwegend tegen dezelfde gevoelens en problemen aangelopen. Ze voelen elkaar daardoor over het algemeen erg goed aan en kunnen elkaar goed helpen bij de verwerking van het verlies.

Lotgenotengroepen komen meestal een aantal keren bij elkaar. Iedereen krijgt dan de kans zijn of haar eigen verhaal te vertellen. De een vertelt misschien liever, een ander heeft behoefte aan luisteren. Het gaat erom steun te vinden bij mensen die gelijksoortige ervaringen hebben meegemaakt.

Professionele hulp

Vaak bieden naasten en/of lotgenoten voldoende steun om het verlies te verwerken. Soms lukt dat echter niet. In dat geval kan een professionele hulpverlener worden ingeschakeld.

Als we onszelf lichamelijk ziek voelen, gaan we zonder te twijfelen naar de dokter. Het is dus ook normaal om een hulpverlener in te schakelen als het op het geestelijke vlak problematisch blijft. Het is belangrijk dat de hulpverlener die wordt geraadpleegd deskundig is op het gebied van rouw en verlies.

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >
Manu Keirse over omgaan met mensen in rouw
Reportage door: uitvaart In dit filmpje praat prof.dr. Manu Keirse over het omgaan met mensen in rouw.
Meer reportages
Manu Keirse over de symptomen van rouw
Reportage door: uitvaart In dit filmpje praat prof.dr. Manu Keirse over de symptomen van rouw.
Meer reportages
Vind een onderneming:

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE