Affectieschade

Nabestaanden en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel kunnen sinds 1 januari 2019 een vergoeding ontvangen voor het leed en de pijn ten gevolge van de gebeurtenis. Dit is een vorm van smartengeld en wordt affectieschade genoemd.

Wie komen er in aanmerking voor deze vergoeding?

Affectieschade wordt alleen vergoed ten gevolge van gebeurtenissen die door een derde veroorzaakt zijn, zoals bijvoorbeeld verkeersongevallen en misdrijven.

Deze regeling geldt voor de directe kring van dierbaren, zoals een partner, kinderen en ouders van het slachtoffer. Nabestaanden van slachtoffers die zijn overleden en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend (lichamelijk of psychisch) letsel komen in aanmerking voor deze vergoeding.

Wat is affectieschade?

Affectieschade is schade veroorzaakt door het leed en de pijn die een naaste ervaart als een dierbare overlijdt of ernstig en blijvend letsel oploopt.

Hoe dien ik een eis voor een vergoeding in?

Als er sprake is van een misdrijf dan eist u de schadevergoeding van de dader in een strafproces. U kunt hiervoor dit formulier gebruiken. Bespreek dit ook met uw advocaat.

Als er sprake van een verkeersongeval, kunt u het beste de affectieschade opeisen bij de verzekeraar van de veroorzaker of bij de veroorzaker. Klik hier voor eventuele hulp of vraag hulp aan de rechtsbijstandsverzekeraar van het slachtoffer.

Hoogte van de vergoeding

De vergoeding is minimaal € 12.500,- en maximaal € 20.000,- en is mede afhankelijk van de relatie die de naaste heeft tot het slachtoffer. De vergoeding is hoger wanneer er sprake is van een misdrijf.

Let op:

  • Ook partners die samenwonen met het slachtoffer kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding, zij moeten hebben samengewoond toen het ongeval of misdrijf plaatsvond.
  • Alleen voor gebeurtenissen die na 1 januari 2019 plaatsvonden kunt u voor een vergoeding in aanmerking komen.
  • Er bestaat geen maximum aan het aantal nabestaanden en naasten dat een vergoeding kan krijgen.
  • Indien het ongeval of het misdrijf plaatsvond in het Buitenland kunnen de plaatselijke regels en wetten van toepassing zijn, u informeert dan het beste naar de mogelijkheden voor letselschade en smartengeld bij uw reisverzekeraar of een plaatselijke (letselschade)advocaat.

Wat als de affectieschade niet wordt vergoed?

Als de affectieschade niet is vergoed, kunt u een beroep doen op een tegemoetkoming door het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit fonds kan een tegemoetkoming geven aan naasten en deze vergoeding is altijd € 5.000,-. U kunt alleen voor deze vergoeding in aanmerking komen als de affectieschade niet op een andere manier is vergoed.

Voor meer informatie over schadevergoeding na een misdrijf of ongeval kunt u terecht op de site van www.slachtofferhulp.nl Nederland.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >