Asielzoekers

Uitvaarten van asielzoekers in Nederland

BELANGRIJK OM TE WETEN

Yarden verzorgt de uitvaarten voor het COA

Wordt contact met familie in buitenland gelegd

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is voor de Nederlandse samenleving dé opvangorganisatie die zorgt voor de opvang van vreemdelingen. Er verblijven gemiddeld zo’n 21.000 mensen in asielzoekerscentra(AZC) in ons land, daarvan komen er jaarlijks gemiddeld tussen de 50 en 70 te overlijden tijdens het verblijf in het AZC.

Yarden verzorgt uitvaarten

Uitvaartorganisatie Yarden verzorgt de uitvaarten voor het COA conform een aanbestedingsprocedure waarbij eens in de zoveel jaar een nieuwe aanbesteding wordt gedaan. De manier waarop de uitvaart van een asielzoeker vorm krijgt verschilt van geval tot geval. Het is afhankelijk van verschillende factoren, zo kan het zijn dat een overledene samen met familieleden in Nederland is, maar er zijn ook veel asielzoekers die helemaal alleen zijn. Er zal altijd bekeken worden of het mogelijk (o.a. veilig) is om contact te leggen met eventuele familie in het land van herkomst. In overleg met de familie zal gekeken worden naar de manier waar de uitvaart zal plaats vinden. Of dat zal gebeuren in Nederland of dat er wordt gekozen voor een uitvaart in het land van herkomst.

Wanneer er geen contact gelegd kan worden met familie dan wordt de plechtigheid vaak vormgegeven met hulp van andere asielzoekers uit hetzelfde land. In overleg met mensen van Yarden regelen zij de uitvaart. De kosten voor de begrafenis of crematie komen voor rekening van de staat, net als bij uitvaarten op kosten van de gemeente is ook hier het budget beperkt.

Op de website van Yarden is meer informatie te vinden over uitvaarten van asielzoekers.

Mr Willem van der Putten

JURIDISCH ADVIES

Mr Willem van der Putten

Asielzoeker

Opgraven en vervoer van kindje naar Kongo

Stel een vraag

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >