Verlof tot begraven of cremeren

De schriftelijke toestemming voor het begraven of cremeren van de overledene, die de Burgerlijke Stand afgeeft bij het doen van de aangifte van overlijden. Dit verlof moet worden overhandigd aan de begraafplaats of het crematorium waar de uitvaart plaatsvindt.