Verklaring van erfrecht

Verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn, afgegeven door een notaris.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE