Besluit op de lijkbezorging

Nadere uitwerking van de Wet op de lijkbezorging (Wlb) waarin een aantal zaken nader wordt gespecificeerd, zoals de wijze van begraven en cremeren, de inrichting van een graf, de registers voor begraafplaatsen en crematoria, het vervoer van lijken naar en uit Nederland en overlijden op zee.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE