Zorgtoeslag en overlijden

Stopzetting van de Zorgtoeslag na overlijden

De Zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor uw zorgverzekering. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen. Iedereen die premie voor een Nederlandse zorgverzekering betaalt en ouder is dan 18 jaar kan zorgtoeslag krijgen. Omdat de zorgtoeslag inkomensafhankelijk is kan de toeslag wijzigen wanneer het inkomen verandert.

Als iemand overlijdt stopt ook de zorgtoeslag na het overlijden. Als de overledene in Nederland woonde stopt de toeslag automatisch. Woonde de overledene in het Buitenland dan moeten de nabestaanden zelf een wijziging doorgeven. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met de Belastingtelefoon Buitenland, telefoon +31 555 385 385.

Het kan ook zijn dat door het overlijden van uw partner uw inkomen verandert en u voor zorgtoeslag in aanmerking komt of uw toeslag wijzigt. U kunt meer informatie hierover vinden op de pagina 'Mijn werk, inkomen of vermogen verandert' van de Belastingdienst.

Vermogenstoets zorgtoeslag

Let op: voor de zorgtoeslag bestaat er een inkomens- en vermogenstoets.
Kijk hier wat de vrijstellingen voor inkomen en vermogen zijn.

De vermogenstoets van de zorgtoeslag gaat uit van het vermogen op 1 januari van het jaar waarop de toeslag betrekking heeft.

Kinderen en het overlijden van hun ouders

Het kan zijn dat het overlijden van een ouder voor een studerend kind gevolgen heeft voor de zorgtoeslag. Het inkomen van het kind kan namelijk wijzigen door het verkrijgen van wezenpensioen.

Naverrekening

Het kan zijn dat de zorgtoeslag na het overlijden nog te lang is uitbetaald, terwijl er geen recht meer op toeslag bestond of er een lagere toeslag voor de nabestaande van toepassing was. Houdt er rekening mee dat de te veel betaalde zorgtoeslag altijd teruggevorderd wordt of verrekend met toekomstige toeslagen.

TIP: De Belastingdienst heeft een aparte site om nabestaanden te helpen met fiscale zaken na overlijden. Kijk hier voor de site van de Belastingdienst.

Vind een onderneming:


Waar kan ik hulp krijgen bij mijn administratie?
Reportage door: Uitvaart
Meer reportages

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >