Checklist Uitvaart regelen in Nederland

Bel direct voor de dienstdoende uitvaartondernemer: 088 - 605 1220

Direct

item wordt niet afgedrukt; terugzetten

De uitvaartverzorger doet meestal aangifte van het overlijden bij de gemeente, maar nabestaanden mogen dit ook zelf doen.

item wordt niet afgedrukt; terugzetten

Schakel direct een uitvaartondernemer in uw buurt in via telefoonnummer 088 - 605 1220 (24/7). Heeft u meer tijd? Vergelijk dan uitvaartverzorgers via www.uitvaartmarkt.nl.

Erfenis

item wordt niet afgedrukt; terugzetten

U kunt via het centraaltestamentenregister.nl zelf gratis checken of de overledene een testament had. Daarvoor dient u dit formulier in te vullen en samen met de akte van overlijden naar het adres op het formulier te zenden. Binnen vijf werkdagen heeft u bericht en weet u of er een testament is en zo ja, bij welke notaris dit testament is opgesteld.

item wordt niet afgedrukt; terugzetten

U kunt bij een notaris een kopie van het testament aanvragen en, al dan niet samen met de notaris, uitzoeken wie de erfgenamen zijn. Let op, u zult alleen van de notaris een kopie ontvangen wanneer u gerechtigde bent in een nalatenschap.

item wordt niet afgedrukt; terugzetten

Tel alle bezittingen bij elkaar op en trek er alle schulden vanaf, de uitkomst is de erfenis. Lees hier meer over in onze infotheek .

item wordt niet afgedrukt; terugzetten

Vraag na bij de bank of uitkeringsinstantie of er echt een verklaring van erfrecht vereist is.

item wordt niet afgedrukt; terugzetten

Rijbewijzen, ID kaarten en Paspoorten behoren terug gebracht te worden naar het gemeentehuis. Het gemeentehuis kan ze wel onbruikbaar maken zodat u de bewijzen nog kunt bewaren als u dat wilt.

item wordt niet afgedrukt; terugzetten

Op het certificaat dat bij de onderscheiding is ontvangen staat of de onderscheiding weer ingeleverd moet worden of dat nabestaanden deze mogen houden.

item wordt niet afgedrukt; terugzetten

Plaats huisdieren direct bij familie of breng ze naar een ander onderkomen. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp in onze Infotheek.

item wordt niet afgedrukt; terugzetten

U bent verplicht de bank te informeren over het overlijden. De bank zal vervolgens de bankrekening blokkeren totdat bekend is wie gerechtigd is de rekening te beheren. Bedenk dat een eventuele machtiging vervalt na een overlijden.

item wordt niet afgedrukt; terugzetten

item wordt niet afgedrukt; terugzetten

Officieel moet een kenteken na overlijden van de kentekenhouder binnen vijf weken zijn overgeschreven op de nieuwe eigenaar. Raadpleeg voor vragen de RDW.

item wordt niet afgedrukt; terugzetten

Als de overledene of diens partner een verblijfsvergunning had kan dit consequenties hebben voor de nabestaanden, zij kunnen het beste de Immigratie- en Naturalisatiedienst raadplegen.

Uw eigen notities

Checklist afdrukken >

Stel zelf een vraag:

Heeft u een vraag over de checklists? Of mist u iets? Neem contact op met Joke Mourits, onze expert op het gebied van zorg voor nabestaanden.Joke van Zoest en Milou Demaret


*Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd. Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >