Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Microsoft account

23 oktober 2023

Vraag nummer: 67454

Is het mogelijk om als nabestaanden toegang te krijgen tot een Microsoft account wat op een laptop staat?
En zo ja, hoe moeten we dat dan doen?

Vrg. Benna

Antwoord:

Als er sprake is een Microsoft-account op een computer of laptop om in te kunnen loggen (zoals een Hotmail- of Live- of Outlook-account), heb je de mogelijkheid om alsnog toegang te krijgen via een zogenaamd ‘herstelverzoek’.

Dat zou je ook kunnen proberen als je rechtmatig de beschikking hebt over een computer of laptop als gevolg van een overlijden van een dierbare waar je het wachtwoord niet (meer) weet.

Tijdens zo’n aanvraag tot herstel, wordt door Microsoft een aantal vragen gesteld zoals de originele accountnaam, maar ook waar (vanaf welke locatie) dat account ooit is aangemaakt.
Je krijg wat ‘geheime vragen’ zoals “Wat is de naam van de je eerste huisdier?” maar ook wordt gevraagd aan wie er recent e-mails (inclusief het exacte onderwerp!) zijn gestuurd vanaf dat account.

Oh ja, zo’n herstelverzoek moet je bij voorkeur doen vanaf de computer waar het account op staat (waarvan je dus het wachtwoord niet weet 😉).
Als je dit wil proberen kan je zo’n account verificatieverzoek bij Microsoft indienen. Zoek daarvoor via bv. Google op: "account herstelverzoek microsoft" of kijk op onze kennisbank.


Is er sprake van een overlijden en lukt bovenstaande nou niet, dan kunnen wij jou vaak nog helpen met toegang tot de Windows computer of laptop die is voorzien van een onbekend wachtwoord.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

 • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 72 uur onder de vraag.
 • De service staat open voor particulieren, instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Sander van der Meer en/of ZDG en haar werkmaatschappijen.
 • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Wat wordt er verstaan onder de digitale nalatenschap?", "Hebben nabestaanden recht op accounts van een overledene?", "Helpt de winkel bij een onbekende code van de telefoon na overlijden?” en "Hoe verwijder ik gegevens van een overledene van een computer?".
 • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
 • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
 • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl, Sander van der Meer en ZDG aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en/of gevolgen.

  De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

  

Digital Afterlife Expert Sander van der Meer, ZDG en daaraan verbonden werkmaatschappijen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

 • Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

  Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder