Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Recht op as door ex-vrouw

25 april 2024

Vraag nummer: 68221

Geachte heer,

Mijn vader is op 25 januari onverwacht overleden. Hij heeft op 3 januari zijn testament getekend en opgehaald. Mijn vader lag in scheding, maar deze was nog niet bij de Rechtbank gemeld. In het testament heeft hij de procdure tot scheidng wel laten op nemen, daarnaast heeft hij zijn 9ex) vrouw niet als erfgenaam opgenomen. Ik ben, als zoon, de opdrachtgever van de uitvaart. Nu wil zijn (ex)-vrouw zijn as hebben. Maar ik wil daar niets van weten. Mijn vader wilde tenslotte van haar scheiden. Zij heeft zijn leven het afghelopen jaar tot ene hel gemaakt. Daarbij woilde ze zelf ook scheiden. Ik ben zelfs ene kopie van een brief van haar waarin dta staat. Nu hangt ze ineens de verdriteige weduwe uit. Maakt zij bij een rechtszaak kans op as?

Antwoord:

In de regel zal een uitvaartverzorger of crematorium de as, na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn, uitsluitend aan haar opdrachtgever verstrekken. Echter, er zijn enkele situaties bekend waarbij er beslag op de as is gelegd en de zaak aan de rechter is voorgelegd.

Als de uitkomst van een rechtszaak op voorhand vast zou staan, dan was het beantwoorden van uw vraag eenvoudig geweest. Dit is niet het geval, de rechter zal de argumenten meewegen welke de (ex-)vrouw als eiseres zal opvoeren.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.

  • De service staat open voor particulieren, instellingen en ondernemers die relatie zijn van
    Uitvaart.nl, Max Leffring, i-executeur en/of Doehetzelf Nalatenschap.

  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Kom ik in aanmerking voor een ANW uitkering na het overlijden van mijn echtgenoot? Ben ik na het overlijden van mijn partner verplicht de hypotheek af te lossen?". Vragen die betrekking hebben op individuele situaties kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn.

  • Zowel de vraag als het antwoord zijn en blijven openbaar, ook nadat uw vraag beantwoord is. Houdt u er rekening mee dat openbare sites zoals Uitvaart.nl in het algemeen en de adviesrubrieken in het bijzonder geïndexeerd worden door zoekmachines waardoor ook uw naam kan opduiken in Google. Staat het openbare karakter van de site u tegen, dan kunt u voor betaalde ondersteuning beter via www.i-executeur.nl contact opnemen met één van de specialisten welke bij i-executeur is aangesloten.


Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar Uitvaart.nl en Max Leffring wijzen
aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn
zij verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor via hyperlinks verkregen informatie op externe
websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder