Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

blokkeren bankrekening na overlijden & opeisen legitieme portie

25 september 2023

Vraag nummer: 67343

Bij mijn vader woont een vrouw in huis, waarvan ik haar naam niet mag weten. Nu is het zo dat mijn vader ziek is. Weet niet of ze getrouwd zijn of een samenlevingscontract hebben. Ben bang als mijn vader komt te overlijden dat ze er van door gaat met al zijn centen. omstanders hebben mij daar al over gewaarschuwd. Hoe gaat het in zijn werk bij het overlijden van mijn vader. Word de bankrekening gelijk geblokkeerd. Waar moet ik mijn kinddeel opeisen ? Bij voorbaat dank

Antwoord:

Iemand zal de bank eerst het overlijden moeten melden, men krijgt daarvan niet automatisch bericht. Het hangt van meerdere factoren af of de bank de rekeningen gaat blokkeren. Indien uw vader met deze dame getrouwd blijkt te zijn of een geregistreerd partnerschap kent en er sprake is van en/of-rekeningen, dan zal de bank de rekeningen in de regel niet blokkeren. Kortom, dan kan de partner erover blijven beschikken. Wanneer er geen formele partner aan de orde is, dan zal de bank de rekeningen in de regel wel blokkeren tot duidelijk is wie bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen en daarover te beschikken.

Ook voor wat betreft het opeisen van het kindsdeel, de zgn. legitieme portie, is het van belang of er van een huwelijk of een formeel partnerschap sprake is. Want dan zal de partner wellicht het vruchtgebruik over uw erfdeel verkrijgen. Uw erfdeel zal dan pas opeisbaar worden bij het overlijden van de partner.
Als er geen partnerschap aan de orde is, dan zal eerst vastgesteld moeten worden of er een testament aan de orde is en zo ja, welke bepalingen daarin zijn opgenomen. Wellicht bent u niet onterft en hebt u niet alleen recht op uw legitieme portie, maar op een volledig erfdeel uit de nalatenschap. Indien er sprake is van een testament waarin u bent onterft, dan eist u, schriftelijk binnen vijf jaar, uw legitieme portie op bij de erfgenamen of bij de executeur.

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.

  • De service staat open voor particulieren, instellingen en ondernemers die relatie zijn van
    Uitvaart.nl, Max Leffring, i-executeur en/of Doehetzelf Nalatenschap.

  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Kom ik in aanmerking voor een ANW uitkering na het overlijden van mijn echtgenoot? Ben ik na het overlijden van mijn partner verplicht de hypotheek af te lossen?". Vragen die betrekking hebben op individuele situaties kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn.

  • Zowel de vraag als het antwoord zijn en blijven openbaar, ook nadat uw vraag beantwoord is. Houdt u er rekening mee dat openbare sites zoals Uitvaart.nl in het algemeen en de adviesrubrieken in het bijzonder geïndexeerd worden door zoekmachines waardoor ook uw naam kan opduiken in Google. Staat het openbare karakter van de site u tegen, dan kunt u voor betaalde ondersteuning beter via www.i-executeur.nl contact opnemen met één van de specialisten welke bij i-executeur is aangesloten.


Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar Uitvaart.nl en Max Leffring wijzen
aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn
zij verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor via hyperlinks verkregen informatie op externe
websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder