Looptijd premiebetaling


11 maart 2019

Vraag nummer: 57473

LS. Na 40 jaar premie betalen (1 juni 1978-1 juni 2018) is men gestopt per 1 mei 2018 premie te verrekenen. Klopt dit?

Antwoord:

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar die op de polis vermeld staat. Via hun website kunt u met deze verzekeraar in contact komen.

Ik vermoed overigens dat dit betekent dat de premieduur is verstreken; vraag de verzekeraar naar een bevestiging hiervan.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >