Deposito aftrekbaar?


8 december 2016

Vraag nummer: 48571

Is het nog mogelijk een deposito af te sluiten voor uitvaartkosten die aftrekbaar is in box 3.
Zo ja wat is het max.bedrag.
Zijn er nog andere mogelijk heden voor een eenmalige storting.

Antwoord:

Beste heer/mevrouw Brekelmans, dit is sinds 2008 niet meer mogelijk. Zie hiervoor ook de website van de belastingdienst.
Wat de overige mogelijkheden zijn: deze vraag kunt u voorleggen aan uw financieel adviseur. Die kan aan de hand van uw klantprofiel etc ongetwijfeld het meest passende advies aan u geven.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE