Uitbetaling Begrafenispolis


26 januari 2017

Vraag nummer: 49261

Ik heb een begrafenispolis van Maatschappij Utrecht voor een bedrag van 690,00 gulden. Polsnummer 6850925 Agent 4746 Premievrij dd.01-08-1966 Dit bedrag is bij lange na niet genoeg om de uitvaart te betalen en om mijn dochter te ontlasten is mijn vraag of het bedrag nu al kan worden uitbetaald. Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite.M.de Rooij.

Antwoord:

Beste heer/mevrouw de Rooij, u kunt uw vraag voorleggen aan ASr Verzekeringen. Via de website www.asr.nl bij de rubriek Service en Contact moet dat lukken.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >