Polis 1954 - afkoop


13 november 2018

Vraag nummer: 56660

Met wie moet ik contact opnemen bij overlijden en kan ik die evt afkopen? polisnummer705995.

Antwoord:

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar die op de polis vermeld staat. Via hun website kunt u met deze verzekeraar in contact komen.
Daar kunt u ook de vraag voorleggen of een overlijden daar direct gemeld moet / kan worden.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >