verloren polissen


6 februari 2014

Vraag nummer: 37288

ik weet dat er voor mij is ingelegd en betaald bij de noord brabandse verzekering maar ik ben de polissen kwijt eraakt

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Zonder meer specifieke informatie kan niet worden nagegaan of er ten behoeve van uzelf een verzekering gesloten is. Ik vermoed dat de rechtsopvolger van deze verzekeringsmaatschappij de verzekeringsmaatschappij Nationaal Spaarfonds is te Arnhem (onderdeel van Delta Lloyd Groep). Maar zeker is dat niet. Daarvoor moet u echt over meer informatie beschikken. U kunt uiteraard een poging wagen door contact op te nemen met Nationaal Spaarfonds. De website is www.nationaalspaarfonds.nl

Er is wel een zoekservice van het Verbond van verzekeraars waarop een beroep kan worde, maar die service is er uitsluitend ten behoeve van nabestaanden van iemand waarvan niet bekend is of er een uitvaartverzekering is afgesloten. Deze zoekservice wordt alleen onder strikte voorwaarden gedaan. Zie daarvoor www.allesoververzekeren.nl/themas/verloren-levensverzekeringspolis

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk


Update: Per 1 december 2015 is er een nieuwe site waar iedereen kan vastleggen of en waar men een uitvaartverzekering heeft: http://www.uitvaartverzekeringsregister.nl

Op de site kan iedereen vastleggen of men wel of geen uitvaartverzekering heeft. En zo ja, bij welke maatschappij. Vergelijk het met het donorregister. Ook als je vast laat leggen dat je geen verzekering hebt, biedt dat nabestaanden duidelijkheid.

Door te zoeken op het BSN nummer en geboortedatum van de overledene kunnen nabestaanden later eenvoudig opvragen of er voor hun dierbare overledene wellicht ooit een uitvaartpolis is afgesloten.
Zo wordt voorkomen dat iemand jarenlang heeft betaald voor zijn uitvaartverzekering maar dat de polis nooit wordt uitgekeerd omdat de nabestaanden er niet van op de hoogte waren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE