Geldigheid polis


2 juni 2014

Vraag nummer: 38644

Bij het uitzoeken van "oude" papieren kom ik twee uitvaartpolissen tegen van mijn in 2006 overleden man J.Tolen. Polissen zijn afgesloten bij Victoria Vesta polis nrs. 25235240 en 44856690. Kunt u voor mij nagaan of deze polissen nog uitbetaald kunnen worden.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Nee, helaas kan dergelijke informatie via dit consumentenpanel niet worden achterhaald. Daarvoor moet u contact opnemen met de rechtsopvolger van Victoria Vesta: de verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden (voorheen RVS). Contactgegevens vindt u op de website www.nn.nl

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE