Bij wie zit de polis.


24 december 2013

Vraag nummer: 36830

Polis van N.V. Levensverzekering Maatschappij Utrecht van E.J. Huetink met polisnr. S 7224737 waar is deze polis ondergebracht en wat is het correspondentie adres.

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Daarvoor kunt u terecht bij de verzekeringsmaatschappij ASR te Utrecht. Het handigste gaat dat via de website www.asr.nl.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk


Update: Per 1 december is er een nieuwe site waar iedereen kan vastleggen of en waar men een uitvaartverzekering heeft: http://www.uitvaartverzekeringsregister.nl

Op de site kan iedereen vastleggen of men wel of geen uitvaartverzekering heeft. En zo ja, bij welke maatschappij. Vergelijk het met het donorregister. Ook als je vast laat leggen dat je geen verzekering hebt, biedt dat nabestaanden duidelijkheid.

Door te zoeken op het BSN nummer en geboortedatum van de overledene kunnen nabestaanden later eenvoudig opvragen of er voor hun dierbare overledene wellicht ooit een uitvaartpolis is afgesloten.
Zo wordt voorkomen dat iemand jarenlang heeft betaald voor zijn uitvaartverzekering maar dat de polis nooit wordt uitgekeerd omdat de nabestaanden er niet van op de hoogte waren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE