begunstigde op polis partner( zonder samenlevingscontract)


9 juni 2013

Vraag nummer: 34839

Ik ben genoemd door mijn partner die overleden is als begunstigde bij overlijden. Echter krijg ik nu te maken met de kinderen van mijn vriend die overleden is. Ik mag niet meer in de woning en hebt elders een onderkomen. Ik kan dus niet nagaan waar de polis is afgesloten.

Hoe kan ik in bezit komen van de polis?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

it is helaas een probleem dat vrijwel niet is op te lossen zonder medewerking van de kinderen. Als u op de polis als begunstigde met naam en toenaam staat vermeld, dan heeft u alleen recht op de uitkering. De verzekeringsmaatschappij kan dan niet op verzoek van de kinderen uitkeren aan een andere partij.

Ik kan u slechts adviseren contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij. Als u bewijst dat u de in de polis genoemde begunstigde bent en het bewijs van overlijden (registratie in het overlijdensregister van de gemeente) overlegt, dan kan de verzekeringsmaatschappij ook zonder de polis wel bereid zijn om tot afwikkeling over te gaan. U moet dan uiteraard wel weten waar de verzekering is afgesloten. Als u ook dat niet weet, zie ik weinig mogelijkheden. Hooguit kunt u proberen via de website www.allesoververzekeren.nl te achterhalen of er een verzekering is afgesloten. U klikt op het tabblad "Thema's" en vervolgens op "Oude polis zoek". Men probeert onder de aangesloten leden dan te achterhalen of er op uw naam als begunstigde een polis loopt.Dat geeft overigens geen zekerheid omdat lang niet verzekeraars resp. polissen zijn aangemeld.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn