Afkoop begravenispolis van 1948 van f. 400,-


26 oktober 2012

Vraag nummer: 32434

Mijn kort geleden overleden vader had nog een begravenispolis. Hij had deze voor mij afgesloten bij de geboorte. Ik ben nu 67 jaar en wil deze polis afkopen. De RVS ( Nationale Nederlanden verz) wil dit tegen een zeer gering bedrag. Ik vroeg hen naar de huidige waarde en rente. Dat was niet aan de orde. Is dit correct? Mijn vader heeft die polis snel en volledig afbetaald met toentertijd verdiend geld.

Antwoord:

Afkoop van een uitvaartverzekering is vrijwel nooit zinvol. De afkoopwaarde is in de regel zeer beperkt. De premie die u of uw vader betaald voor de verzekering, bestaat voor het overgrote deel uit zogeheten overlijdensrisicopremie. Dat is het deel van de premie dat nodig is om het risico van (vroegtijdig) overlijden van de verzekerde te financieren. Immers, al direct na het tot stand komen van de uitvaartverzekering, is de verzekeringsmaatschappij de volledige verzekerde prestatie verschuldigd, ook als dat overlijden direct na het sluiten van de verzekering plaatsvindt. Dat deel van de premie maakt per definitie geen deel meer uit van de afkoopwaarde. Daarbij kan ook een rol spelen dat in het verleden uitvaartverzekeringen niet winstdelend waren. De afkoopwaarde bestaat dan alleen uit een nominaal bedrag. Tot slot kan afkopen fiscaal oninteressant zijn. In het verleden waren de premies namelijk als bijzondere kosten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Als de verzekering niet op de reguliere wijze tot uitkering komt, kan de fiscus de eventuele afkoopwaarde als belastbaar aanmerken. Het is daarbij niet van belang of de premie destijds daadwerkelijk als bijzondere kostenpost is aangemerkt bij de aangifte inkomstenbelasting.

Kortom, ik zou u adviseren de polis, die naar ik aanneem inmiddels premievrij is, "gewoon" te laten bestaan. Er is geen meerwaarde bij afkoop. Is de verzekering nog niet premievrij, dan is het wel zinvol de verzekeringsmaatschappij te verzoeken dit premievrij te maken.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE