AVVL Naturaverzekering geroyeerd???


28 november 2012

Vraag nummer: 32835

Mijn ouders hebben 1 juni 1967 voor mij een naturaverzekering bij AVVL afgesloten.Na lang aandringen heb ik eindelijk de polis ontvangen omdat ik wilde informeren of er in geval van overlijden nog bijbetaald moest worden.Voor mij heb ik een polisblad liggen gedateerd 1 juni 1993, waar in staat dat er tot 1 juni 2007 €3,- per maand premie verschuldigt is om mijn uitvaart verzorgd en bekostigt te krijgen. Yarden gebeld.. na een hoop gezoek kreeg ik de boodschap dat per 1 juni 1997 de polis was geroyeerd!!!! Dit terwijl mijn moeder hier nooit enig bericht over ontvangen heeft.Ook kon Yarden mij niet vertellen wat de reden hiervoor was want dat zat allemaal in het oude systeem.Mijn moeder heeft zeker al die jaren gewoon de premie afgedragen en voor mijn gevoel is dit dus diefstal.kan ik hier iets mee??

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een verzekering kan nooit zonder reden worden geroyeerd. Dat kan alleen op verzoek van de verzekeringnemer (dus degene die de polis heeft afgesloten) of als de verzekeringnemer de premie voor de verzekering niet meer betaald. Dat laatste lijkt het meest voor de hand liggend. En nee, dat er geen premies worden terugbetaald, is echt geen diefstal. De premie die is betaald, is bedoeld om het risico van overlijden te financieren. Vanaf het moment dat de verzekering is gesloten, is de verzekeringsmaatschappij ook direct de verzekerde prestatie verschuldigd. Ook als het overlijden vroegtijdig zou zijn. Dat deel van de premie is de zogeheten risicopremie en maakt geen deel meer uit van de "waarde" van de verzekering. U kunt dat een beetje vergelijken met de premie die u heeft betaald voor bijvoorbeeld uw inboedelverzekering. Als u geen schade heeft, krijgt u de premie niet terug. Ook die premie is immers bedoelt om een risico te verzekeren.

Dat Yarden de reden van het royement niet weet, is op zich vreemd, maar wellicht te verklaren omdat dit al geruime tijd geleden heeft plaatsgevonden.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE