stoppen


26 november 2014

Vraag nummer: 40744

Goedenavond'ik zou graag mijn verzekering willen stoppen omdat ik het niet meer kan betalen.........wat gebeurt er met het geld wat tot nu toe betaald is????????

Antwoord:

Als u stopt met premiebetaling, dan stopt in de regel ook de verzekering. U betaalt inmmers premie voor een bepaalde risicodekking. Het is geen spaarrekening. In een enel geval kan er een zekere afkoopwaarde zijn Die afkoopwaarde blijft dan beschikbaar en wordt verrekend na het overlijden van de verzekerde.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE