polis afkopen


23 september 2013

Vraag nummer: 35693

ik heb een polis die vrij is en bij overlijden word uitbetaald kan ik die afkopen

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Of de polis afkoopbaar is, kan ik niet beoordelen. Die vraag moet u stellen aan de desbetreffende verzekeringsmaatschappij.
Over het algemeen kunnen uitvaartverzekeringen wel worden afgekocht. Houd u er wel rekening mee, dat de afkoopwaarde in de regel gering is. Het grootste deel van de premie die u heeft betaald is zogeheten risicopremie. Dat is de premie die verschuldigd is voor het risico van vroegtijdig overlijden. Dat deel van de premie maakt geen deel uit van de afkoopwaarde.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE