Natura uitvaartverzekering


24 november 2014

Vraag nummer: 40702

Mijn schoonmoeder is enkele weken terug overleden, in 1994 heeft zij een naturaverzekering afgekocht voor 3.500,-- gulden. Twee weken voor haar overlijden heb ik gebeld met de verzekering omdat ik een andere uitvaartverzorger en opbaarruimte wilde dan degenen die aangesloten zijn bij de verzekeringsmaatschappij. Op zich was dat geen probleem, ik moest de rekening opsturen van de betreffende begrafenisondernemer en er zou een verrekening plaatsvinden. Nadrukkelijk werd gezegd dat meerkosten niet vergoed zouden worden, ik was het daar mee eens. Onze begrafenis ondernemer had ook contact gezocht met de verzekering en gehoord dat ik de polis in moest sturen en dat de verzekering mij het bedrag zou overmaken waarop de overledene recht zou hebben. Vorige week heb ik bericht ontvangen dat wij € 2.250,-- uitgekeerd krijgen. Ik heb nog geen rekening van de begrafenis ondernemer ontvangen maar ik ga er van uit dat de rekening aanmerkelijk hoger zal zijn dan het bedrag wat de verzekering ons uit zal keren. Kan ik hier iets tegen ondernemen? Vriendelijk dank voor uw tijd, ik wacht uw advies in deze af. Met vriendelijke groet, Gerard Burger, Krimpen ad IJssel

Antwoord:

Geachte heer,

Ik begrijp uit uw informatie, dat de verzekeringsmaatschappij de verzekerde waarde heeft uitgekeerd. Dat is het bedrag dat volgens de polis door uw schoonmoeder was verzekerd. Daarmee heeft de uitvaartverzekeraar aan haar verplichtingen voldaan. Als u meent recht te hebben op een hogere vergoeding, zult u dat gemotiveerd kenbaar moeten maken aan de betreffende uitvaartverzekeringsmaatschappij. Zij zullen daarop vervolgens moeten reageren. Bent u het met hun reactie niet eens, kunt u eventueel een klacht indienen bij het Klachteninstituut financiële dienstverlening. Informatie daarover vindt u op de website www.kifid.nl

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >