afkopen


17 augustus 2014

Vraag nummer: 39392

Verzekerd bij axent, voorheen memento mori.Verzekerd bedrag bedraagt nu 3400 euro.Kan ik dit bedrag afkopen, want zij doen er helemaal niets mee.En het ergste van dit alles, zij bepalen de uitvaart en diensten.Je hebt geen enkele inspraak.

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Een uitvaartverzekering is in principe niet afkoopbaar. Of de verzekeraar in uw concrete geval dat wel of niet doet, kan ik niet beoordelen en is afhankelijk van wat daarover in de verzekeringsvoorwaarden is geregeld.

U hebt kennelijk een uitvaartverzekering in natura gesloten. Dat zal ongetwijfeld een bewuste keuze zijn geweest. Kenmaerk daavan is, dat er na overlijden recht is op een bepaald dienstenpakket dat in de polis zal zijn omschreven. Dat u resp. uw nabestaanden geen inspraak hebben in de uitvaart is onjuist. De verzekeringsmaatschappij bepaalt niet hoe de uitvaart verloopt maar zal de vergoeding voor de kosten wel beperken tot de waarde van het verzekerde dienstenpakket. Als dat een bedrag is van EUR 3.400,- zullen wij de kosten tot dit bedrag vergoeden. Vaak is wel contractueel overeengekomen dat de uitvaartverzorging geschiedt door een aan de verzekeraar gelieerde uitvaartonderneming. Als de uitvaart door een andere onderneming wordt verzorgd, kan dat hogere kosten en dus een hogere eigen bijdrage tot gevolg hebben.

Overigens is een bedrag van EUR 3.400,- gemeten naar het huidige kostenniveau van uitvaarten zeker niet voldoende.U resp.uw erfgenamen zullen dus rekening moeten houden met de meerkosten.

Met vriendelijke groet,
J.Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE