kwijtschelding gedeelte uitvaartkosten


18 maart 2013

Vraag nummer: 33961

mijn man is in 2012 overleden en had door zijn ziekte een te lage uitvaartverzekering. Ik heb een regeling kunne treffen met de uitvaartbegeleiding.Prima dus.Maar..er werd afgesproken dat ik 3000 euro moest betalen als ik een bepaald bedrag op een bepaalde tijd had betaald. Dat is helaas niet gelukt dus moet ik nu 3600 betalen.Kan dat zomaar? eN KAN EEN UITVAARTBEGELEIDER MIJ ZOMAAR 600 KWIJTSCHELDEN ?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Helaas kan ik u hierin weinig raad geven. Feit is dat degene die de opdracht geeft voor het verzorgen van de uitvaart ook aansprakelijk is voor betaling van de kosten daarvan. Dat de uitvaartverzorger een betalingsregeling met u is overeengekomen is een op zich geldige en coulant afspraak. Dat er een sanctie staat op het niet nakomen van de afspraak is op zich ook niet vreemd. Als de door u verschuldigde hoofdsom EUR 3.000,- is, mag de schuldeiser echter niet zomaar een "boete" eisen van EUR 600,-. Bij te late betaling van een verschuldigde geldsom, mag namelijk wettelijk gezien niet meer dan de wettelijke rente worden berekend.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE