Legitimarissen verhinderen afwikkeling


21 september 2023

Vraag nummer: 67335

Als executeur voer ik het testament uit van mijn die november 2021 is overleden. Ik heb te doen met 2 onterfde broers. De oudste heeft recht op een groot bedrag, de andere broer heeft een schuld aan de erfenis.

November vorig jaar heb ik een erfrecht advocaat ingeschakeld. Die heeft aan de oudste broer gevraagd voor akkoord te tekenen als de legitieme correct is berekend. Ik hoor sinds november 2022 niets.

De middelste heeft ook een erfrecht advocaat ingeschakeld om er iets uit te slepen, maar die broer maakt weinig kans.

Ik heb er geen zin in om aan een rechter een verklaring voor recht te vragen. Ik heb al meer dan genoeg tijd, geld en energie aan de kwestie verspild.

Wat kan ik dan nog doen ? Het geld van de oudste staat op een spaarrekening en daar blijft het wat mij betreft nog een tijd in bewaring.

mvgr John van den Acker

Antwoord:

Om een inhoudelijk correct antwoord te kunnen geven is kennis van het volledige dossier vereist, waaronder de correspondentie en de stukken welke over en weer zijn verzonden.

U hebt reeds een erfrechtadvocaat in de arm genomen. Deze heeft de vereiste kennis van alle feiten en omstandigheden en is daarmee de aangewezen persoon om u van het juiste advies te voorzien. Het erfrecht is complex. Het is niet verstandig om, buiten uw erfrechtadvocaat om, zelf een koers uit te stippelen. Vooral ook omdat één van uw broers zich ook door een erfrechtadvocaat laat bijstaan.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >