Verrekenen legitieme met schuld


11 december 2023

Vraag nummer: 67636

Een legitimaris krijgt een bedrag toegewezen van € 50.000,- , maar blijkt ook nog een schuld (lening) te hebben van € 41.000,-- aan de overledene (nu dus de erfgenamen).
Mogen deze bedragen worden verrekend alvorens er erfbelasting betaald gaat worden?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Antwoord:

De omvang van de nalatenschap bepaald het bedrag waarover erfbelasting moet worden betaald. De vorderingen op derden, dus ook op het kind dat geld van de erflater heeft geleend, vallen aan de batenzijde van de nalatenschap. Kortom, bij het doen van aangifte erfbelasting is geen sprake van verrekening.

Wanneer de legitieme portie is bepaald, met als uitgangspunt de zgn. legitieme massa dan wordt de legitimaris met dit bedrag een schuldeiser van de nalatenschap.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >