Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

uitsluiten broer en neef als erfgenaam mogelijk?

11 april 2024

Vraag nummer: 68138

Goede dag heer Leffring,

Helaas is recentelijk mijn oom overleden; de broer van mijn vader. We zijn met irritaties uit elkaar gegaan, en deze oom heeft vorig jaar nog zijn testament aangepast.
Mijn broer blijkt nu erfgenaam te zijn.
Echter mijn vader, ofwel broer van mijn oom, is zeer ontstemd, omdat mijn broer (en dus zijn zoon!) na eenmalige toegang, niet nogmaals toegang wil geven tot zijn woning. Daarnaast, geeft hij aan als principiele kwestie tussen oom & neef, dat al het geld 100% naar mijn broer gaat, want zo had hij het gewild (subjectief).
Daarom wil ik namens mijn vader navragen; heeft hij geen enkele wijze van recht meer?
Mag hij geen spullen vorderen van zijn moeder (zijn broer en moeder woonden samen, na overlijden moeder is oom blijven wonen en heeft zijn broer, mijn vader, geen discussie gesteld over zaken van hun moeder).
Mijn vader heeft bij sommige items emotionele waarde, maar had ook geopperd de erfenis qua geld, mijn broer/ zijn zoon een hoger aandeel te gunnen, maar vooralsnog lijkt het erop dat mijn broer en zijn vrouw alles 100% willen houden.
Kan mijn vader hier tegenin beroep gaan?

Dank bij voorbaat!

Antwoord:

Ik moet u en uw vader teleurstellen. Toen uw oom zijn testament heeft laten aanpassen en daarin uw broer als enige erfgenaam heeft aangewezen, toen heeft de notaris zonder twijfel een aantal zaken getoetst. Er zal zijn vastgesteld dat uw oom wilsbekwaam was, wist wat de gevolgen van de gemaakte keuzes zijn en dat hij niet beïnvloed werd. Daarmee staat het rotsvast dat het uw oom zijn wens was dat uitsluitend uw broer verkrijger van de nalatenschap werd en er daarmee ook als enige zeggenschap over kreeg.

Anders dan bij eigen kinderen, kun je broers/zussen en oomzeggers door middel van een testament, zoals nu gebeurt is, compleet uitsluiten. Kortom, u bent volledig afhankelijk van de medewerking van uw broer. Ik hoop dat u er met hem uitkomt.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.

  • De service staat open voor particulieren, instellingen en ondernemers die relatie zijn van
    Uitvaart.nl, Max Leffring, i-executeur en/of Doehetzelf Nalatenschap.

  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Kom ik in aanmerking voor een ANW uitkering na het overlijden van mijn echtgenoot? Ben ik na het overlijden van mijn partner verplicht de hypotheek af te lossen?". Vragen die betrekking hebben op individuele situaties kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn.

  • Zowel de vraag als het antwoord zijn en blijven openbaar, ook nadat uw vraag beantwoord is. Houdt u er rekening mee dat openbare sites zoals Uitvaart.nl in het algemeen en de adviesrubrieken in het bijzonder geïndexeerd worden door zoekmachines waardoor ook uw naam kan opduiken in Google. Staat het openbare karakter van de site u tegen, dan kunt u voor betaalde ondersteuning beter via www.i-executeur.nl contact opnemen met één van de specialisten welke bij i-executeur is aangesloten.


Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar Uitvaart.nl en Max Leffring wijzen
aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn
zij verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor via hyperlinks verkregen informatie op externe
websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder