Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

recht erfdeel schoonvader na scheiden

13 april 2024

Vraag nummer: 68146

Heb ik recht op vordering( gedaan in 2018) van ex schoonmoeder en erfenis van overleden schoonvader in 2017. Er was toen geen testament, waardoor alles naar de langstlevende ging. Nu lig ik in scheiding en zegt mijn ex dat ik recht heb op de erfenis. Bij de vermogensopstelling zegt hij weer van niet. Hoe zit dat nu precies. Kan mijn ex schoonmoeder door alsnog een testament op te stellen mij nog uitsluiten? Of heb ik toch nog recht op de vordering en de erfenis. groetjes

Antwoord:

Wanneer u en uw (toekomstige ex) echtgenoot gehuwd waren in gemeenschap van goederen op het moment dat uw schoonvader overleed, dan is de vordering welke toen op uw (toekomstige ex) schoonmoeder ontstond, zijnde het erfdeel in schoonvader zijn nalatenschap, in uw goederengemeenschap gevallen.

Omdat er bij het overlijden van uw schoonvader geen testament aan de orde was, is de wettelijk verdeling van toepassing. Deze schrijft voor dat het erfdeel pas opeisbaar wordt na het overlijden van uw (toekomstige ex) schoonmoeder. Pas op dat moment wordt u samen met uw ex-echtgenoot schuldeiser in haar nalatenschap. Of u moet in een scheidingsconvenant iets anders afspreken. Een door uw (toekomstige ex) schoonmoeder op te stellen testament veranderd daar niets aan.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.

  • De service staat open voor particulieren, instellingen en ondernemers die relatie zijn van
    Uitvaart.nl, Max Leffring, i-executeur en/of Doehetzelf Nalatenschap.

  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Kom ik in aanmerking voor een ANW uitkering na het overlijden van mijn echtgenoot? Ben ik na het overlijden van mijn partner verplicht de hypotheek af te lossen?". Vragen die betrekking hebben op individuele situaties kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn.

  • Zowel de vraag als het antwoord zijn en blijven openbaar, ook nadat uw vraag beantwoord is. Houdt u er rekening mee dat openbare sites zoals Uitvaart.nl in het algemeen en de adviesrubrieken in het bijzonder geïndexeerd worden door zoekmachines waardoor ook uw naam kan opduiken in Google. Staat het openbare karakter van de site u tegen, dan kunt u voor betaalde ondersteuning beter via www.i-executeur.nl contact opnemen met één van de specialisten welke bij i-executeur is aangesloten.


Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar Uitvaart.nl en Max Leffring wijzen
aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn
zij verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor via hyperlinks verkregen informatie op externe
websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder