Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Erven na tweede huwelijk vader

22 april 2024

Vraag nummer: 68195

vader ( 4 zonen, 1dochter)is op leeftijd en kwetsbaar en de verwachting is dat hij binnenkort gaat sterven.

Ons moeder is in 1995 overleden en in 2000 is ons vader hertrouwd onder huwelijkse voorwaarden.
Oudste zoon is gemachtigd door vader voor de bankzaken en verzekeringen.
Vader en stiefmoeder hebben elk hun eigen bankrekening

De vraag is hoe het financieel gaat bij overlijden van vader. Hoe gaat het met het erven?
Maakt stiefmoeder ook aanspraak op een deel van het bezit van vader?
Waar moet rekening mee gehouden worden bij de financiële afwikkeling?

Vader en stiefmoeder hebben geen eigen woning en wonen in een huurhuis.

Antwoord:

Na het overlijden van uw vader zal de machtiging welke aan de oudste zoon is verstrekt komen te vervallen. Vanaf dat moment krijgt/krijgen de verkrijger(s) van vader zijn nalatenschap het voor het zeggen.

Indien uw vader bij het overlijden van uw moeder destijds het vruchtgebruik over de erfdelen van de kinderen heeft verkregen, dan krijgen jullie bij het overlijden van vader een vordering ter grote van deze erfdelen op vader zijn nalatenschap. Wellicht is er destijds aangifte successierecht gedaan waaruit dit blijkt.

De aanwezigheid en inhoud van vader zijn testament zal bepalen hoe de zaken na vader zijn nalatenschap verlopen. Vader kan zijn huidige echtgenote als (mede-)erfgenaam of legataris hebben aangewezen, danwel haar het vruchtgebruik hebben toegekend. Allerlei variabelen welke het onmogelijk maken om u nu een pasklaar antwoord te geven. U hebt sowieso recht op uw legitieme portie, ook wel het kindsdeel genoemd.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.

  • De service staat open voor particulieren, instellingen en ondernemers die relatie zijn van
    Uitvaart.nl, Max Leffring, i-executeur en/of Doehetzelf Nalatenschap.

  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Kom ik in aanmerking voor een ANW uitkering na het overlijden van mijn echtgenoot? Ben ik na het overlijden van mijn partner verplicht de hypotheek af te lossen?". Vragen die betrekking hebben op individuele situaties kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn.

  • Zowel de vraag als het antwoord zijn en blijven openbaar, ook nadat uw vraag beantwoord is. Houdt u er rekening mee dat openbare sites zoals Uitvaart.nl in het algemeen en de adviesrubrieken in het bijzonder geïndexeerd worden door zoekmachines waardoor ook uw naam kan opduiken in Google. Staat het openbare karakter van de site u tegen, dan kunt u voor betaalde ondersteuning beter via www.i-executeur.nl contact opnemen met één van de specialisten welke bij i-executeur is aangesloten.


Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar Uitvaart.nl en Max Leffring wijzen
aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn
zij verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor via hyperlinks verkregen informatie op externe
websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder