Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

verwerpen voor kinderen

27 augustus 2023

Vraag nummer: 67202

Mijn ex is overleden en heeft veel schulden. Ik wil voorkomen dat mijn kinderen, waarvan hij de vader is, voor deze schulden opdraaien. Hoe moeten we er afstand van doen?

Antwoord:

Wanneer uw kinderen meerderjarig zijn, dan kan er door de kinderen zelf bij de Rechtbank (waar de woonplaats van uw ex-partner onder valt) een formulier worden ingediend waarmee uw kinderen de nalatenschap verwerpen. Zij krijgen dan niets uit de nalatenschap en kunnen ook niet voor de schulden aansprakelijk worden gehouden. U betaald € 134,- griffierecht (tarief 2023).

In het geval de kinderen minderjarig zijn, moet u daartoe eerst door middel van een verzoekschrift een machtiging aanvragen bij de kantonrechter. Hij geeft deze als hij vindt dat de verwerping in het belang is van de kinderen. Kortom, onderbouw goed waarom u de nalatenschap namens de kinderen wilt verwerpen.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.

  • De service staat open voor particulieren, instellingen en ondernemers die relatie zijn van
    Uitvaart.nl, Max Leffring, i-executeur en/of Doehetzelf Nalatenschap.

  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Kom ik in aanmerking voor een ANW uitkering na het overlijden van mijn echtgenoot? Ben ik na het overlijden van mijn partner verplicht de hypotheek af te lossen?". Vragen die betrekking hebben op individuele situaties kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn.

  • Zowel de vraag als het antwoord zijn en blijven openbaar, ook nadat uw vraag beantwoord is. Houdt u er rekening mee dat openbare sites zoals Uitvaart.nl in het algemeen en de adviesrubrieken in het bijzonder geïndexeerd worden door zoekmachines waardoor ook uw naam kan opduiken in Google. Staat het openbare karakter van de site u tegen, dan kunt u voor betaalde ondersteuning beter via www.i-executeur.nl contact opnemen met één van de specialisten welke bij i-executeur is aangesloten.


Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar Uitvaart.nl en Max Leffring wijzen
aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn
zij verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor via hyperlinks verkregen informatie op externe
websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder