Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Mag uitvaartverzekering met begunstigde buiten vereffening blijven

24 mei 2024

Vraag nummer: 68317

Er zijn uitvaartkosten van ongeveer 10K bruto. Mogen de uitkeringen van uitvaartverzekeringen, waarvan ik de begunstigde ben, buiten de vereffening van de nalatenschap gehouden worden bij beneficiar aanvaarden? De uitkeringen worden wel gebruikt om de uitvaartkosten te betalen maar mag het bruto bedrag van 10K toch ten laste van de nalatenschap gebracht worden tijdens de vereffening?

Antwoord:

Wanneer een verzekeringspolis uitkeert aan een met naam benoemde persoon dan valt deze als zgn. zelfstandig recht buiten de nalatenschap en hoeft u deze dus ook niet in de vereffeningsprocedure te betrekken.

Doch wanneer u als opdrachtgever voor cq. betaler van de uitvaart niet volledig vanuit de voornoemde verzekering terugbetaald wordt, dan kunt u het resterende bedrag in de vereffeningsprocedure opvoeren als uw vordering. Qua preferentie gaan uitvaartkosten cq. uw vordering voor op de concurrente schuldeisers.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.

  • De service staat open voor particulieren, instellingen en ondernemers die relatie zijn van
    Uitvaart.nl, Max Leffring, i-executeur en/of Doehetzelf Nalatenschap.

  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Kom ik in aanmerking voor een ANW uitkering na het overlijden van mijn echtgenoot? Ben ik na het overlijden van mijn partner verplicht de hypotheek af te lossen?". Vragen die betrekking hebben op individuele situaties kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn.

  • Zowel de vraag als het antwoord zijn en blijven openbaar, ook nadat uw vraag beantwoord is. Houdt u er rekening mee dat openbare sites zoals Uitvaart.nl in het algemeen en de adviesrubrieken in het bijzonder geïndexeerd worden door zoekmachines waardoor ook uw naam kan opduiken in Google. Staat het openbare karakter van de site u tegen, dan kunt u voor betaalde ondersteuning beter via www.i-executeur.nl contact opnemen met één van de specialisten welke bij i-executeur is aangesloten.


Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar Uitvaart.nl en Max Leffring wijzen
aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn
zij verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor via hyperlinks verkregen informatie op externe
websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder