nieuws

Facultatieve
Sponsors

Onderzoek Consumentenbond: DELA als beste uit de bus met uitvaartverzekering

Rendement hoger dan zelf sparen

14 juli 2006

Eindhoven 14 juli 2006 - In een vergelijkend onderzoek naar uitvaartverzekeraars en - ondernemingen komt uitvaartorganisatie DELA als beste uit de bus. De uitkomsten van het onderzoek staan vandaag in de Geldgids van de Consumentenbond. Een opvallende uitkomst is dat het zelf sparen voor de uitvaart niet opweegt tegen het rendement dat wordt behaald bij de goed beoordeelde uitvaartverzekeraars.

De Consumentenbond vergeleek de natura uitvaartverzekering van de grootste aanbieders van Nederland. Bij een natura uitvaartverzekering regelt de verzekeraar na overlijden de begrafenis of crematie zoals afgesproken in de polis. De bond publiceerde de uitkomsten in de Geldgids van juli / augustus op 14 juli 2006: “Uit ons onderzoek komt het standaardpakket van Dela wat betreft de prijs en voorwaarden als beste naar voren” en “alleen Dela vergoedt de volledige kosten van een eigen graf.”

DELA heeft met de natura-uitvaartverzekering de meest royale regeling, zo blijkt uit het onderzoek. Dit komt mede doordat DELA als enige partij de gemeentelijke grafkosten vergoedt. Kiest de consument voor de verzekering en verzorging van de uitvaart door DELA, dan levert dat de consument het hoogste rendement op. Dit is mogelijk door de lage premies, het ruime pakket en het feit dat de inkoopvoordelen van de coöperatie terugvloeien naar de DELA verzekerden. Volgens de consumentenbond is het rendement dan hoger dan mensen aan rente op een spaarrekening kunnen krijgen. Dit staat nog los van het feit dat mensen vanaf de eerste dag volledig zijn verzekerd.

Martin Kersbergen van DELA: “We zijn blij dat er een kwalitatief en gedegen onderzoek is uitgevoerd door een objectieve partij. Niet alleen omdat we een goede beoordeling krijgen maar ook, en vooral, omdat dit onderzoek veel helderheid verschaft aan de consument over de verschillende soorten uitvaartverzekeringen en de aanbieders.” Volgens Kersbergen heeft een gedegen onderzoek lang op zich laten wachten. “We hebben gemerkt dat er veel onduidelijkheid heerst over het nut en het rendement van een uitvaartverzekering. Dit onderzoek toont goed aan welke waarde onze verzekering heeft.”

De consumentenbond merkt in haar onderzoek op dat een natura-uitvaartverzekering niet alle kosten dekt. Kersbergen: ”Het standaardpakket van DELA vergoedt alle kosten voor een basisuitvaart, inclusief de gemeentelijke grafkosten. Voor alle zaken die de uitvaart persoonlijker maken kun je een aanvullende kapitaalverzekering sluiten. We zien dat mensen in toenemende mate meer wensen hebben. Het is dan ook verstandig om deze wensen vooraf in kaart te brengen en hiervoor de nodige financiële voorwaarden te regelen.”

Hoge grafkosten kunnen leiden tot hoge extra kosten
Mensen die een polis hebben waarin grafkosten niet worden vergoed, kunnen zeer onaangenaam worden verrast door de hoge extra kosten die aan gemeenten moeten worden betaald. Dat kan in sommige gemeenten oplopen tot ruim € 5.000,-DELA heeft zich het afgelopen jaar druk gemaakt om de almaar stijgende grafkosten bij gemeenten. Kersbergen: “In bepaalde gemeenten zijn de grafkosten de afgelopen jaren met wel tientallen procenten gestegen. De grafkostenstructuur die verschillende gemeenten hanteren zijn zeer onduidelijk en ondoorzichtig. Het gevolg is dat de tarieven die gemeenten in rekening brengen sterk verschillen. Daarnaast bestaan er per gemeente grote procentuele verschillen bij de jaarlijkse verhoging van grafkosten.”

Volgens DELA moet de branche zich daarom hard maken om dit punt hoog op de politieke agenda geplaatst te krijgen. “Hoewel alle andere verzekeraars de grafkosten niet of slechts gedeeltelijk vergoeden, hopen wij dat zij hun maatschappelijke rol toch willen oppakken. Tot nu toe nemen de andere uitvaartverzekeraars hieromtrent geen standpunt in. Maar ook hun klanten krijgen hier uiteindelijk toch mee te maken. Alleen als we ons hier samen sterk voor maken, kunnen we de verdere stijging van de grafkosten tegengaan”, aldus Kersbergen.

Over DELA
Ruim 100 vestigingen, zo’n 1.000 medewerkers en 2,7 miljoen verzekerden in de Benelux maken DELA. Een coöperatie die mensen al bijna 70 jaar helpt met repatriëring, opvang, begrafenis, crematie, nazorg en financiële diensten op deze terreinen. Als marktleider is DELA sterk in beweging. DELA ontwikkelt nieuwe producten en diensten, groeit autonoom en door middel van overnames, de uitvaartcentra en crematoria veranderen in sfeervolle vestigingen en op het hoofdkantoor wordt alles gereed gemaakt om optimaal te kunnen flexwerken.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE