nieuws

Facultatieve
Sponsors

(Ver)nieuwbouw Vredehof Uitvaartverzorging Enschede van start

12 juli 2011


In 2008 heeft Vredehof Uitvaartverzorging het voormalige pand van Woningbouwvereniging “De Woonplaats” aan de Wethouder Beversstraat in Enschede in eigendom verkregen, teneinde er haar nieuwe uitvaartcentrum en hoofdkantoor te vestigen onder de naam “Uitvaartcentrum Enschede”. Na drie jaar van o.a. voorbereiding, ontwerpen, vergunningverlening en bouwvoorbereiding heeft de aanbesteding plaatsgevonden en zal op korte termijn daadwerkelijk met de (ver)nieuwbouw worden begonnen.

Uitvaartcentrum Vredehof is nu nog gevestigd aan de M. H. Tromplaan in Enschede. Vooral de bereikbaarheid in de binnenstad heeft ertoe genoodzaakt om naar een alternatieve locatie te zoeken. Die is gevonden aan de Weth. Beversstraat. Daarmee zal overigens met pijn in het hart afscheid worden genomen van het huidige Uitvaartcentrum Vredehof, met de unieke aula in kapelvorm, zoals zeer velen die in de afgelopen 60 jaar hebben leren kennen. In die periode hebben er vanuit het pand ca 50.000 uitvaarten plaatsgevonden. Er liggen dus heel veel herinneringen aan momenten van afscheid, emotie en verdriet.

Bij de ontwikkeling van de (ver)nieuwbouw is voor het ontwerp IAA Architecten uit Enschede betrokken, het bouwkundige deel zal worden uitgevoerd door Bouwbedrijf Trebbe Enschede en de bouwbegeleiding is in handen van SBM Bouwmanagement uit Almelo.

Er wordt een voor Twente ongekend uitvaartcentrum gerealiseerd. Kernwoorden bij het ontwerp zijn openheid, privacy, licht en transparantie, warmte en geborgenheid. De entree wordt een grote open, lichte en toch intieme, multifunctionele hal. In het pand worden een aantal aula’s gecreëerd, waardoor de mogelijkheid ontstaat om tegemoet te komen aan toenemende individualisering bij het invullen van uitvaarten en daardoor de vele wensen bij de invulling van plechtigheden. Tevens komen er via een eigen ingang, vijf privé rouwkamers die gedurende de gehele opbaarperiode ter beschikking staan van de familie. Ook wordt tegemoet gekomen aan de toenemende behoefte van naasten om betrokken te zijn bij het verzorgen van de overledene. Hier zullen aparte ruimtes voor worden ingericht. Er is parkeergelegenheid op eigen terrein voor ca 50 auto’s, hetgeen meer dan voldoende is.

Vredehof Uitvaartverzorging voert de uitvaart geheel met eigen materieel en middelen uit om een zo hoog mogelijke kwaliteit te kunnen garanderen. Voor de vervoersbewegingen met rouw- en volgauto’s moet privacy voor bezoekers vanzelfsprekend wel gewaarborgd blijven. Dit wordt gerealiseerd doordat de logistiek van rouw- en volgauto’s aan de andere zijde van het gebouw plaatsvindt. De drukkerij en het hoofdkantoor wordt op de bovenverdieping van het pand ondergebracht. Het publiek zal ook hier geen enkele hinder van ondervinden door gescheiden ingangen.

De (ver)nieuwbouw zal starten met interne sloopwerkzaamheden in de week van 11 juli, de bouwwerkzaamheden beginnen de laatste week van juli en zal naar verwachting medio februari zijn afgerond. In het voorjaar zal Vredehof haar nieuwe vestiging dus definitief kunnen gaan betrekken.

De bewoners in de nabije omgeving worden voor aanvang van de bouw over de bouwactiviteiten geïnformeerd.