Testament veranderen


12 februari 2010

Vraag nummer: 13496  (oude nummer: 15084)

Mijn pleegvader had in zijn testament ons ouderlijkehuis voor ons gelaten dus zijn pleegkinderen (ik en mijn zus).maar hij is nu overleden kan mijn pleeg moeder ons tog laten onerven.Dus een nieuwe testament maken en het huis laten aan andere familie leden.
Mijn pleegvader was niet de enige eigenaar samen met pleegmoeder.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De langstlevende kan het testament wijzigen uiteraard zolang zij nog leeft. Het testament van de eerstoverledene is door zijn overlijden definitief geworden. De vraag is wat in het testament staat omtrent in welke situatie het legaat moet worden afgegeven. Vraag dat gewoon even na bij uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn