Codocil in tegenspraak met testament


18 februari 2010

Vraag nummer: 13525  (oude nummer: 15141)

Mijn vader heeft lang geleden bij testament bepaald dat zijn drie zoons en stiefdochter zijn erfgenamen zijn. Twee jaar terug heeft hij per codocil bepaald dat zijn spaargeld moet worden verdeeld onder zijn drie zoons en hun stiefmoeder.
Wat nu?

Antwoord:

Geachte heer,

Verdelen van spaargeld kan niet in een codicil worden opgenomen, dus bij strijdigheid met het testament, gaat het testament in deze voor.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.