nieuws

Facultatieve
Sponsors

Vereniging Gooische Uitvaartverzorging in nieuw jasje

Fusie met Yarden biedt grote voordelen

23 november 2016

Samen sterker

Vanaf 1 januari 2016 is Vereniging Gooische Uitvaartverzorging (GUV) uit Hilversum gefuseerd met uitvaartorganisatie Yarden. De contouren van deze samenwerking worden steeds meer zichtbaar. Zo werden afgelopen week de nieuwe naam ‘Gooische Uitvaartverzorging & Yarden’ en het nieuwe logo onthuld voor het kantoor aan de Utrechtseweg.

Samen sterker

Het vrijgeven van de markt en de opkomst van ZZP-ers heeft de uitvaartbranche veranderd. In sommige regio’s is zelfs sprake van een ‘vechtmarkt’, waar marges onder druk staan. Voor de consument is het keuzeaanbod vergroot. Fusies en overnames in de uitvaartsector zijn noodzakelijk om lokaal zichtbaar en betrokken te blijven én om kennis van gebruiken en tradities te behouden.

Leden centraal

Rob IJntema, directeur van Gooische Uitvaartverzorging & Yarden: ‘De fusie, waarbij GUV als een zelfstandige BV binnen Yarden is ingepast, biedt grote voordelen voor onze organisatie. Het belangrijkste is dat de belangen van al onze leden nog beter worden behartigd. Zo zijn de bij GUV aangesloten leden nu lid van Yarden Vereniging en hebben zo toegang tot vele voorlichtings- en bewustwordingsbijeenkomsten en nazorg-activiteiten. Wanneer zij de uitvaart door GUV laten uitvoeren, profiteren zij van het ledenvoordeel dat Yarden biedt. Daarnaast gaat de fusie ons efficiency- en schaalvoordelen opleveren (denk o.a. aan administratie en het wagenpark). Met name op de gebieden innovatie en marketing kunnen wij meeliften op het succes van Yarden, terwijl we onder onze lokaal sterke naam actief blijven. De kennis van (lokale) tradities en gebruiken gaat zo niet verloren. De samenwerking met Yarden stelt ons ook in staat om innovatief bezig te zijn in een branche die veel tradities kent. Wij zijn er daarom van overtuigd dat deze fusie voor alle betrokkenen positief is.’


Rob IJntema voor het hoofdkantoor aan de Utrechtseweg in Hilversum.

Over GUV

De Coöperatieve Vereniging Gooische Uitvaartverzorging is opgericht in 1933. De sterke overtuiging dat ieder mens recht heeft op een ‘keurig verzorgde uitvaart’ zoals dat destijds heette, lag aan deze oprichting ten grondslag. Ook nu is dit nog steeds de overtuiging van waaruit GUV haar werk doet. Heden ten dage actief in 't Gooi, Vechtstreek en Eemland, met vestigingen in Hilversum, uitvaartcentrum Den Hull, Bussum, uitvaartcentrum De Heemburgh en Soest, uitvaartcentrum De Engenhof. Voor meer informatie: www.guv-uitvaart.nl

Over Yarden

Met bijna 100 jaar ervaring en een vereniging van bijna één miljoen leden is Yarden dé uitvaartorganisatie van heel Nederland. Als afscheidsspecialist ondersteunt en inspireert Yarden bij het organiseren en verzorgen van een passende begrafenis of crematie. Door voorlichting en het initiëren van diverse activiteiten wordt bewustwording over leven, dood en afscheid bevorderd. Yarden maakt een persoonlijk afscheid voor iedereen bereikbaar en betaalbaar, omdat een goed afscheid mensen verder helpt. Met 200 vrijwilligers, 900 medewerkers (waaronder 102 lokale uitvaartverzorgers), 41 uitvaartcentra, 24 crematoria en 7 begraafplaatsen in Nederland zit Yarden altijd in de buurt. Voor meer informatie: www.yarden.nl.

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel