nieuws

Facultatieve
Sponsors

Uitvaart Informatie Hulplijn van start

4 september 2002


Op 2 september j.l. is de Uitvaart Informatie Hulplijn van start gegaan! Een nieuw en voor Nederland uniek initiatief, opgezet om snel de gewenste informatie te verkrijgen over zaken rondom uitvaartzorg en een overlijden. ledereen kan bellen of e-mailen om hulp of advies te krijgen bij een "uitvaartvraag".

De Uitvaart Informatie Hulplijn kan gratis worden gebeld op (0800) 4444000 of men kan e-mailen naar info@uitvaartinformatiehulplijn.nl. Heeft men vragen over de kosten van een uitvaart, over erfrecht? Wil men meer weten over de fiscale en juridische aspecten in verband met overlijden en schenkingen? Heeft men belangstelling voor een bijzondere kist of urn? Wil men meer weten over uitvaartverzekeringen? Voor een antwoord op al deze vragen kan men contact opnemen met de Uitvaart Informatie Hulplijn. De hulplijn is 24-uur per dag bereikbaar. Vaak zal direct antwoord kunnen worden gegeven en soms zal de vrager door een deskundige worden teruggebeld. Men kan er ook terecht voor .jnformatie en adressen van andere organisaties en instellingen.

De Uitvaart Informatie Hulplijn is een initiatief van de Stichting Centrum voor Uitvaartinformatie (SCU). De SCU is een non-profit-instelling en heeft als doel het verlenen van allerhande informatie en aanvullende diensten rond uitvaartzorg. De SCU wordt ondersteund door een aantal bedrijven/instellingen die rechtstreeks of zijdelings met uitvaartzorg, overlijdens en nalatenschappen te maken hebben.

Voor meer informatie sturen wij u bijgaand de brochure van SCU.

Contactpersoon
Voorzitter Stichting Centrum voor Uitvaartinformatie
Herman Wormgoor
Van Galenstraat 18
7511 JL Enschede
Telefoon (053) 431 2389

Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn