nieuws

Facultatieve
Sponsors

Opening Uitvaart Info Punt Haaksbergen

5 december 2002

Op vrijdag 13 december a.s. wordt in Haaksbergen, Von Heydenstraat 1a, het Uitvaart Info Punt geopend, een gezamenlijk initiatief van Vredehof Uitvaartverzorging en Crematoria Twente / Oost Nederland. Deze gezamenlijke opzet is tevens een uniek samenwerkings-verband met een evenzeer uniek concept.

Beide ondernemingen hebben reeds uitvaartcentra en crematoria in Enschede en Almelo. De wens bestond bij beiden om vanuit service oogpunt de dienstverlening dichter bij de cliënt te brengen. Nabestaanden en belangstellenden worden het liefst ontvangen en voorgelicht in of zo dicht mogelijk bij hun eigen woonplaats. Het gevolg is dat besloten werd tot het vestigen van een Uitvaart Info Punt in het winkelcentrum van Haaksbergen, gelegen tussen de centrumkerken en tegenover de gemeenschappelijke aula van Haaksbergen. De vestiging zal tevens als kantoor dienen. Op afspraak zullen er cliënten worden ontvangen. De dienstverlening van een crematorium en een uitvaartonderneming sluiten op elkaar aan. Voor de kwaliteitsbeleving van de cliënt, die de volledige uitvaart als één geheel beschouwt, zijn ze volledig afhankelijk van elkaar. Geen wonder dus dat de cliënt behoefte heeft aan gebundelde informatie. Aan deze behoefte wordt via dit initiatief getracht te voldoen.

Er zal voorlichting worden gegeven over:
- invulling en uitvoering uitvaarten
- rouwdrukwerk en bloemstukken
- asbestemmingen
- grafkisten
- invulling crematie plechtigheden en bijzettingen
- handafdrukken
- urnen en sieraden
- "Declamo", sprekers bij uitvaarten
- Stichting Centrum voor Uitvaartinformatie / Uitvaartinformatiehulplijn

De officiële opening zal plaatsvinden op vrijdag 13 december om 15.30 uur.
Op zaterdag 14 december is er voor belangstellenden een OPEN HUIS van 11.00 tot 15.00 uur, waar de medewerkers graag alle vragen rondom bovenstaande onderwerpen beantwoorden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer H.J. Wormgoor, directeur Vredehof Uitvaartverzorging tel. 053-4312389 of mevrouw J.K. Vredenburg-Schouten, adjunct-directeur van Crematoria Twente / Oost Nederland, tel. 053-4281725