nieuws

Facultatieve
Sponsors

Ook Van der Spek uitvaart uit Rotterdam tekent voor Greenleave

Steeds meer mensen willen een duurzame uitvaart

21 september 2015

Waardevol platform

De duurzame uitvaart is geen overwaaiende trend, maar een gestaag doorzettende ontwikkeling. Steeds meer mensen willen hun duurzame principes ook na hun overlijden volgen. Dat blijkt ook uit de groei van GreenLeave, in 2014 gestart als gezamenlijk initiatief van zes uitvaartondernemers. GreenLeave is gericht op de promotie en aanjaging van duurzaamheid in de uitvaartbranche. Na Uitvaartverzorging
A. de Jong uit Amsterdam sluit ook Van der Spek Uitvaart uit Rotterdam zich aan bij GreenLeave. Ongetwijfeld zullen steeds meer uitvaartbedrijven dit voorbeeld volgen.

Waardevol platform

Kees van der Spek: We werken in een branche waar het draait om mensen en we leven in een tijd waarin we er steeds meer van overtuigd raken dat een mens de wereld zo weinig mogelijk moet proberen te belasten. Een bewuste levensstijl waarbinnen duurzame keuzes gemaakt worden, ook wanneer het een uitvaart betreft.

Omdat duurzaamheid een breed begrip is, heeft GreenLeave ons echt geholpen zaken concreet te maken. Je gaat op een andere manier naar je producten en diensten kijken. Zo hebben we kritisch naar ons aanbod gekeken en zijn per artikel nagegaan hoe duurzaam deze waren en welke alternatieven er beschikbaar waren. We zijn daarbij positief verrast door de vele mogelijkheden die er vandaag de dag zijn. Daarnaast kijken we ook naar onze leveranciers; op welke manier zijn zij bezig met het onderwerp duurzaamheid en hoe vertaalt zich dat in de praktijk?

GreenLeave is voor ons een waardevol platform waarbinnen we met de aangesloten ondernemers actief nadenken over de vraag hoe we het uitvaartbedrijf duurzamer kunnen maken. Op die manier inspireer en leer je van elkaar. Zo ontstaan concrete verbeteringen die je door kunt voeren in de bedrijfsvoering. Het is goed om te zien dat de medewerkers, die naast het anticiperen op de vraag naar meer duurzaamheid, ook zelf steeds meer bij het onderwerp betrokken raken. Dat is ook nodig om onze klanten bewust te maken van de mogelijkheden. Dit doen we allereerst door het verstrekken van informatie, maar ook door het bij onze klanten onder de aandacht te brengen. Natuurlijk zullen de wensen van de klant altijd het uitgangspunt blijven, maar het is mooi als milieubewuste keuzes hier onderdeel van kunnen zijn.

Duurzaam pakket, duurzame partners

Evert de Niet, voorzitter van de Stichting GreenLeave (en directeur bij Algemeen Belang Uitvaartverzorging- en verzekering in Groningen) is blij met de toetreding van zijn collega. “Door de aansluiting van Van der Spek Uitvaart is het belang van de duurzame uitvaart ook in de regio Rotterdam vertegenwoordigd.

Over GreenLeave

De duurzame uitvaart GreenLeave is ondergebracht in de Stichting GreenLeave. De zes initiatiefnemers hebben zitting in het bestuur: Algemeen Belang Uitvaartverzorging te Groningen, Bijnen Uitvaartverzorging te Vught, Claassen Uitvaartzorg te Veghel, Rebel’s begrafenisonderneming te Huizen, Vredehof uitvaartverzorging te Enschede en Zuylen uitvaartverzorging te Breda. Aangesloten is ook Uitvaartverzorging A. de Jong te Amsterdam.

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel