nieuws

Facultatieve
Sponsors

Nieuwe column op website Nederlands Uitvaartmuseum: Opening (door Guus Sluiter)

14 september 2007

Al sinds de warme zomer van 2004 werk ik toe naar de opening van een nieuw museum, een museum dat voor mij steeds meer vorm kreeg, een museum waar meer en meer mijn hart en ziel kwam te liggen.

Al decennialang zijn er verschillende mensen bezig geweest met het Nederlands Uitvaartmuseum. Er werd gezocht naar geld, naar een geschikte plek en er werd heel vaak geroepen: “eind van dit jaar gaan we open!” Dom natuurlijk. Maar wel begrijpelijk. Iedereen – mijzelf incluis – wilde het ook zo graag. Met de jaren zijn de ambities groter geworden en gaandeweg bleek dat je voor veel zaken eenvoudigweg de tijd moet nemen. Voor het registreren van de collectie bijvoorbeeld of voor het krijgen van een goed beeld van wat je wil met het museum. Het indienen van een bouwaanvraag duurt een jaar, het bouwen duurt een jaar. Het werven van geld voor de inrichting: een jaar. Zo gingen er verschillende jaren voorbij. En steeds bleef iedereen vragen naar de opening.
- Lees verder op de .

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE