nieuws

Facultatieve
Sponsors

KienhuisHoving advocaten en notarissen en Vredehof Uitvaartverzorging introduceren gezamenlijke nieuwe wilsbeschikking / codicil: “Nu voor Later”.

2 oktober 2005

Markten, vragen en belangen lopen steeds meer in elkaar over. Zo gaat het ook met vragen over een codicil / wilsbeschikking en de relatie notaris / uitvaartonderneming. Beide vraagstukken raken elkaar en beide beroepsgroepen werken in elkaars verlengde. Wat is er dan beter het vraagstuk gezamenlijk tegemoet te treden.
Zoals meestal het geval: voorlichting is essentieel. Dus hebben KienhuisHoving advocaten en notarissen en Vredehof Uitvaartverzorging besloten om gezamenlijk een brochure uit te geven rondom het vraagstuk wilsbeschikking / codicil. Hierin worden voor de belangstellende eenvoudige, duidelijke en correcte handvaten gegeven, om te komen tot een rechtsgeldig codicil c.q. wilsbeschikking.

Er blijken in de praktijk heel veel vragen te leven over dit onderwerp en veel mensen werken voor zichzelf iets uit dat niet de rechtskracht blijkt te hebben die verondersteld werd. De betrokkene kan er niets mee als het ten uitvoer moet worden gebracht, want hij / zij is dan reeds overleden. Zekerheid kunnen geven neemt onnodige onrust bij mensen weg. Je moet dan echter wel de goede mensen kunnen benaderen en de juiste informatie geven.
Bij de totstandkoming van “Nu voor later” is gebleken dat notariaat en uitvaartverzorging een hele goede combinatie vormen om dit vraagstuk gezamenlijk tegemoet te treden.

Steeds vaker is er de behoefte om tevoren wensen vast te leggen voor een uitvaart. Dit wordt dan vastgelegd in een document, veelal een Wilsbeschikking. De uitvaartonderneming wordt hier in toenemende mate mee geconfronteerd. Zowel bij het regelen van uitvaarten, wanneer een dergelijk document ter tafel komt, als tevoren. Steeds vaker wordt de uitvaartonderneming om advies gevraagd als een Wilsbeschikking wordt ingevuld. Veelal veronderstelt men dat een Wilsbeschikking dezelfde rechtskracht heeft als een Codicil. Dit is echter niet zo, mits een codicil aan bepaalde vaste voorwaarden voldoet. En in die situatie komt de notaris in beeld.
Tevens is er een trend dat steeds meer mensen van tevoren de invulling van hun uitvaart met Vredehof willen doorspreken en “voorregelen”, ook in verband met de te verwachten kosten. Ook dit kan qua aanspraken en rechtskracht al snel tot onduidelijkheidheden leiden. Vredehof heeft haar procedures nu volledig afgestemd op “Nu voor later”, opdat voor beide partijen een volstrekt heldere en transparante situatie ontstaat.

De brochure zal aan het publiek worden geïntroduceerd op de Uitvaartinformatiedag die door Vredehof Uitvaartverzorging, Crematoria Twente en Begraafplaats ’t Groenedael op 8 oktober a.s. wordt gehouden. Ook KienhuisHoving advocaten en notarissen is op deze Uitvaartinformatiedag vertegenwoordigd.

Voor nadere vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw mr.
F. Heuker- Bakker, notaris bij KienhuisHoving advocaten en notarissen tel. 053-4804200 of bij de heer H.J. Wormgoor MBA, directeur Vredehof Uitvaartverzorging tel. 053-4312389.

Enschede, 3 oktober 2005