nieuws

Facultatieve
Sponsors

Kanttekening Nardus bij Kwaliteitsborging en consumentenbescherming voor de uitvaartbranche

23 november 2019


De beginselen zijn oké, tegen de geformuleerde doelen tekenen wij bezwaar aan. Zo reageert Nardus in haar bestuursvergadering van 21-11-2019 op het eindrapport ‘Inventarisatie naar draagvlak voor de beginselen in de uitvaartbranche’ door Ton Heerts.

Nardus vertegenwoordigt uitvaartverenigingen, een uniek onderdeel van de uitvaartbranche. Uitvaartverenigingen worden geleid door onbezoldigde bestuurders en bestaan vaak al meer dan 100 jaar. Nardus streeft ernaar, met instandhouding van de kwaliteit van uitvaarten, de grondslag onder deze verenigingen, het zogenaamde ‘Noaberschap’ of ‘gemeenschapszin’ in stand te houden. Deze manier van organiseren van uitvaartzorg staat niet voor niets op de lijst van het Cultureel Immaterieel Erfgoed.

Nardus kent een eigen kwaliteitsnorm, de Nardus Norm, voor de aangesloten verenigingen. Rekening houdend met de grote variatie in de branche, onderkent Nardus dat een landelijke norm voor consumenten transparanter kan zijn. Over de uitwerking van de genoemde beginselen denkt Nardus graag mee.

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE